субота, 25 червня 2022 р.

ТОП-10 фактів про Україну: Факт 2. Україна – НАЙДАВНІША держава Європи

UKRAINE MATTERS!
Україна – це ЄВРОПА
 
ТОП-10 фактів про Україну
Чим є сильною Україна і чому її так боїться росія

ФАКТ 2.
Україна – НАЙДАВНІША держава Європи


ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ
Державність у країн Європи складалася поступово, вони називалися тоді по-іншому. Державність України (давня назва - Київська Русь) почалася з 862 року.
Держава у Польщі сформувалася у 877 році, в Литві – в 1009 році, в Латвії – 1201 році, Естонії – 1918.

У Франції (давня назва – Західнофранкська держава), Італії (давня назва – Середньофранкська держава), Німеччині (давня назва – Східнофранкська держава) державність сформувалася після розпаду і поділу Франкської держави Карла Великого (Німеччина - 962 рік, Франція – 843 рік, Італія – 1861 рік).

Державність Чехії сформувалася у 870 році, Австрії – 976 рік, Португалії у 1143 році, Іспанії у 1479 році, Нідерландів – 1579 рік, Греції – 1821, Бельгії - 1830.

Державність Великої Британії як об’єднання королівств, сформувалася у 1707 році, при цьому в Англії державність сформувалася у 928 році, в Шотландії – у 843, в Уельсі – у 1057.
Дата заснування Росії (давня назва – Московія) – 1721 рік.

Не існувало ніякої іншої Русі, окрім Київської Русі (України), яка і знаходилася майже в межах нинішньої України, з центром завжди лише в Києві.


Києву – майже 1600 років, а Москві – лише 800 років.
Так чого ж московія заявляє свою імперськість, якщо Київ вдвічі старший за Москву, а інші українські міста втричи та в чотири рази старші? 

Вся проблема в тому, що останні 300 років за часів правління московського царя Петра I, все перевернулося і почалася велика крадіжка тисячоліття - крадіжка історії та навіть назви однієї з найсильніших країн Європи - Київської Русі (нинішньої України). І головний крадій тут - Петро I та його послідовники Катерина II... аж до леніна, сталіна, путіна, метою яких стало захопити те, що, на їх думку, може додати їм ваги на міжнародній арені.

Розберемо все поступово по науково-історичній хронології подій, щоб все назавжди всім було відомо та зрозуміло, хто кому мати, і хто творець, а хто загарбник чужого...

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОСТІ
900—800 тис. років тому
Перші археоантропи на території сучасної України з'явилися в епоху раннього палеоліту, понад 900—800 тис. років тому. Люди сучасного типу — Homo sapiens (кроманьйонці) сформувалися у період верхнього палеоліту, понад 40—35 тис. років тому. Це були представники європеоїдної раси, мисливці-збирачі, що мали родову організацію. Одним із культових центрів кроманьйонців був природний останець Кам'яна Могила.
Тобто УКРАЇНІ 900 000 років?

25 тис. років тому
Археологічні розкопки доказують, що поселення на території України існували вже вже у 25 000 роках до н.е. (Кирилівська стоянка).

10 тис. років тому
Відбулося танення льодовика, що сприяло збільшенню населення. Стабілізувався ландшафтний поділ України на лісову, лісостепову і степову зони, утворився близький до сучасного ґрунтовий покрив. Криза привласнювального господарства поступово змусила людей приступити до відтворювальних форм: землеробства і скотарства.

9-5 тис. років тому
З появою кераміки настала ера неоліта, яка на території сучасної України тривала з VII до V—III тис. до н. е.

7-5 тис. років тому
З'явилося стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора.
З кінця 5 до початку 3 тисячоліття до н. е. в Україні тривала доба енеоліту – мідна доба (перехід від неоліту до бронзової доби).

6-4 тис. років тому
Центральною археологічною культурою на території України енеолітичного періоду була Трипільська культура (4000—2100 рр. до н. е.), носії якої були першими, хто на землях сучасної України досяг значних успіхів у розвитку економіки, технологій, освоєнні нових земель — створили поселення-протоміста, зразки монументальної архітектури та вжиткового мистецтва, знакові системи, закарбовану в матеріальних пам'ятниках міфологію, складні суспільні структури.

5-4 тис. років тому
Занепад Трипільської культури позначився консолідацією скотарів і появою Ямної культури (2800—2300 рр. до н. е.) бронзової доби, у носіях якої вчені вбачають аріїв-індоєвропейців. Вони охоплювали територію від Криму до Київського Полісся. На базі цієї культури у Південно-Східній Україні постає Катакомбна культура, носії якої перебували у контактах із хліборобською культурою шнуркової кераміки, що займала територію Північно-Західної України.

4-3 тис. років тому
Далі заступила Зрубна культура (1700—1300 рр. до н. е.), яка асоціюється з іраномовними племенами скотарів, а культуру шнуркової кераміки на теренах України витіснила Тшинецька культура (1700—1200 рр. до н. е.), яку пов'язують із праслов'янсько-балтською спільністю хліборобів.

3 тис. років тому
На XII—X століття до н. е. територія України залишалася розділеною між різними культурними спільнотами. Північні ліси на заході займали праслов'яни, а на сході — прафіноугри; у лісостепу мешкали фрако-іллірійські, а у степу — північноіранські племена.

3 тис. років тому - КІММЕРІЙЦІ
У X ст. до н. е. на території України з'являються кочові племена кіммерійців.

700- 300 років до н.е. - СКІФИ
Кіммерійців витіснили скіфи/скити (VII—III ст. до н. е.), які створили одну з наймогутніших держав того часу. Скі́фи, або ски́ти (самоназва «сколоти») — екзоетнонім грецького походження, який у сучасній науковій та художній літературі застосовується до практично всіх племен, що мешкали у VII—III ст. до н. е. на землях сучасної України від Дунаю до Дону, всю цю територію Геродот називав Велика Скіфія. На землі нинішньої України скіфи прийшли у VII столітті до нашої ери перетнувши Кавказ і захопили Кімерію, створили скіфо-кімерійський етнос і стали домінуючою силою в понтійському степу.

300 років до н.е. - САРМАТИ
У III ст. до н. е. на зміну скитам приходять сармати. Цей союз споріднених племен проіснував до IV ст. н. е.

300 роки н.е. - ГУНИ
У IV ст. н. е. сарматів витіснили гуни, які згодом дали поштовх до великого переселення народів.

З VII ст. до н. е. - ГРЕКИ
Паралельно з цими племенами, починаючи з VII ст. до н. е. греки засновують у Північному Причорномор'ї свої міста-колонії: Тір, Ольвію, Пантікапей, Херсонес, а пізніше й Боспорську державу.

З IX століття н. е. - ВІКІНГИ
Починаючи з IX століття українські землі стали слов’янським центром Давньоруської держави на чолі з Києвом. У 882 році Київ захопив варязький конунг Олег (882—912), який проголосив його «матір'ю міст руських» й встановив владу варязької династії Рюриковичів.
 Варяги — назва прибульців з берегів Балтійського моря (вікінгів).

З IX століття н. е. - КИЇВСЬКА РУСЬ
За князювання князя Ігоря та княгині Ольги (945—965), її сина Святослава Ігоровича (965—972) і онука Володимира Святославича (980—1015) територія держави Київська Русь розширилась шляхом підкорення сусідніх східнослов'янських, балтських і угро-фінських племен.
 

ВИГІДНЕ ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Київська Русь мала територію більше 1,2 млн. км2 – від гір Карпат до річки Волги та від Чорного до Балтійського морів, де жили багато різних східнослов’янських племен. Держава утворилася після об’єднання цих племен.

Хороші географічні умови – теплий клімат, родюча земля, перехрестя важливих сухопутних та водних шляхів, розташування між Арабським Сходом і Західною Європою, Візантією і Скандинавією, допомагали країні мати широкі міжнародні зв’язки з різними країнами, швидко розвиватися, але все це було також причиною нападів сусідніх держав та кочових орд.

Київська Русь була монархічною державою. Найвища законодавча, виконавча, судова і військова влада була у великого князя Київського. Дорадчим органом князя була боярська рада. У проблемних питаннях велике значення мали віче, збори вільних горожан, які часто не погоджувалися з рішеннями князя. Символом могутньої держави Київської Русі був тризуб – герб cучасної України.

Більша частина населення Київської Русі займалася хліборобством, а також скотарством, мисливством, рибальством та бджільництвом; високий розвиток мало ремесло, що постачало металеві знаряддя, кераміку й скло, зброю, ювелірні вироби тощо. Важливим джерелом прибутку держави була торгівля, яка використовувала міжнародний водний „шлях з варяг у греки”, а також сухопутні шляхи зі Сходу на Захід. Руські купці були добре відомі на торгах Багдада, Константинополя і Кракова.

За кілька століть існування Київська Русь перетворилася на одну з найрозвиненіших держав Європи, яка мала авторитет і повагу інших країн.

Мова Київської Русі – давньоукраїнська, грошова одиниця – гривня.

Саме місто Київ засноване у 430 році.
Матей Стрийковський повідомив, що він читав «Київський літопис» початку XI століття, який вивіз із Києва у 1018 р. польський король Болеслав I Хоробрий. У цьому літописі говорилося, що укріплене місто (Київ) існувало з 430 року.

Проте дерев'яне село Москов (майбутню Москву) почали будувати лише у 1156, потім вона згоріла і лише у 14-15 столітті будувалася ця нинішня Москва кам'яна та Кремль. Тобто Москві цього виміру лише 500 років, у найбільшому вимірі дерев'яному селу Москов, яке нічого з себе для світу не представляло - лише 800 років. Санкт-Петербургу лише 319 років. 

А ось в Україні все набагато давніше: Борисфен – 2700 років, Білгород-Дністровський (Тира) – 2600 років, Кілія (Ахілія) – 2300 років, Київ – майже 1600 років, Коростень – 1317 років, Ужгород – 1129 років, Полтава – 1121 років , Ромни – 1120 років, Переяслав-Хмельницький – 1115, Чернігів – 1115 років, Хотин – 1117 років, Львову – 767 років, навіть Вінниці – 659 років більше, ніж кам'яній Москві. 

Саме це безперечно доводить, що Україна є мати, праслов'янська держава всіх східнослов'янських народів. І коли все процвітала Україна (Київська Русь), країни Московії навіть ще не існувало. Тому хто тут кому "старший брат" це очевидно. 

Так від чого ж на росії таке неадекватне розуміння історії?!

Саме це і злить росію зараз і злило у ті роки, бо слава Київської Русі простягалася на весь свій, а московію ніхто не знав і знати не хотів. Московія на тоді це буле маленьке (так, тоді ще дуже маленьке!) відокремленне князівство, яке стояло на болотах, було слабо розвинутим і бажало лише влади - звідти і зародилися її імперські замашки, не хочеться їм бути нічого не значущою історично державою.

Карта-Атлас Battista Agnese, Portolan Atlas (Genova, Italy,1550)
Карта італійського картографа Аньезе Баттиста Портолан Черного та Азовського морів. 
На карті можно разглеліти окремо - Русь, Татарія, Московія, що є різні поняття.

Карта Європи, Poloniae Et Vngariae Nova Descriptio (Basle, 1555)

Україна (давня назва держави - Київська Русь) – це НАЙДАВНІША держава Європи з центром завжди лише в Києві. Це була найбільша та найрозвинутіша країна Європи, з якою мріяли породичатися усі королі інших європейських держав.

І так було з VIII до XIII сторіччя поки на Київську Русь не напала монгольська навала, яка за майже 300 років розграбила цю державу та розколола її на частки. Одна частина князів Київської Русі спасалися об'єднанням з литовцями, інші з поляками, треті зберегли свою незалежність на Галиччині. Але ніхто ніколи не передавав права на керівництво Києвом московії.

Більш того, московити відкрито прислужували монголам, отримавши "золотий орден", тобто право на збір данини з Київських князівств, які були розорені загарбницькою війною. 
При монголах саме і будувалася Москва як місто і служила саме монголам. Саме у служінні монголам московити навчилися своєї автократії та загарбницької політики, де є культ однієї людини (як у монголів Чингізхан, так у московитів - царі від Івана III до путіна I) та є безальтернативне рабське підпорядкування всього народу одному хану (диктаторська вертикальна модель управління). Саме цим вони є повною протилежністю Україні (Київський Русі), яка з самого початку ж будувалася як парламентська республіка, де є Дума та загальний стіл всіх князів. Все це дуло неприйнятно для московитів, які ввібрали в себе найгірше від монголів і нічого з європейської культури. Тому і сьогодні московити є суцільним прикладом азіатського типу мислення з суто диктаторським типом правління, для якого є диктат лише окремої особи при владі, а не законів, а Україна, навпаки, докорінно проєвропейська парламентська демократична держава, де завжди панувало верховенство законів, свобода та демократія.

Але для того, щоб загарбати чужі території, які лише частково залишилися під монголами і на які "наклали око" князі московські, треба було виповнити норми міжнародного права і домовитися. Але ніхто із київських князів та правителів європейстких країн, які захищали частини Київської Русі не давали згоду московитам на окупацію цих територій. І тому вони, як монголи брали ці території силою, війною. Але це завжди призводило до визвольних війн нащадків Київської Русі, які були не згодні з окупацією їх земель ні монголами ні московитами. 
Та й самі московити були ще повністю залежні від монголів, і лише у 16 сторіччі московія отримала формальну незалежність від монголів, а потім і реальну. 

З тих пір вона мріяла про те, як би захопити минулу славу та владу у Київській Русі. Але хоть і вимушено роздріблена та інтегрована з Литвою, Польщею, Румунією та Угорщиною, але Київська Русь мала своїх нащадків, історію, культуру та плани повернути свою територію від монголів. Але будучи прислужниками монголів, московіти домовилися з монголами не повертати наших територій, а панувати тут. Для цього як диктаторам їм не потрібні були домовленості, вони брали все силою, але такий силовий захват не визнавав світ. І тоді вони скористалися ситуацією, коли нащадки Київської Русі були ще слабкі та розрізнені, - московіти просто вкрали назву, а з нею і історію Київської Русі (України). 

На цю крадіжку тисячоліття зважився лише царь Петро I, який просто нахабно переіменував свою країну Московія в Русь, а точніше в "Росію" (що з візантійського діалекту означає "Русь", саме так візантійці називали Русь, і саме так вона значилася у багатьох литописах). І все. Це відбулось у 1721 році, тобто 301 рік тому. І саме з тих пір почалося істеричне переписування історії і навіть правопису української мови (звідки з'явилася саме "російська мова"). Тобто "россійська мова" - це штучно зроблена мова на основі староукраїнської мови, якій лише 300 років.
 
А Русь, як ви пам'ятаєте була лише одна - Київська Русь (Україна)!

ПРО МОСКВУ
Дерев'яне село Москов (майбутню Москву) почали будувати лише у 1156, потім вона згоріла і лише у 14-15 столітті будувалася ця Москва кам'яна та Кремль. Тобто Москві у найбільшому вимірі 800 років, Санкт-Петербургу лише 319 років.

Тобто, як бачите, державі Московія лише 800 років щонайбільше (навіть з часів заснування села Москов), а державі Росія (яка вкрала назву Київської Русі) – лише 300 років і всі ці три століття пройшли не у розвитку своїх земель і своєї культури, а у ганебній загарбницькій політиці захоплення чужих земель чужих націй та культур.

Навіть сьогодні, що собою уявляє росія – штучне державне утворення, яке створено насильницькі через захоплення чужих територій і українських, і китайських, і японських, і польських, і фінських, і шведських, і кавказьких. Задайте собі питання «буряти», «кавказці», «мордва», «чукчі» – то є руські? Ні. У них є своя нація, своя культура, свої мови, але зараз вони вже всі захоплені та русифіковані.

Пам’ятаєте, коли Джохар Дудаєв (Президент Ічкерії, республіки у складі РФ) у 1989-1993 боровся за визволення та незалежність своєї нації, путін просто розпочав війну і не дозволив чеченцям та інгушам повернути свою незалежність яка була раніше. Хоча, вони зовсім не росіяни – вони мусульмани зі своєю мовою, культурою, історією. Це приклад загарбницької імперської політики.
 
Тепер пригадаємо Донбас, за який нібито бореться путін. Кого він защищає? Українців від інших українців? Донбас не має окремої нації і є невід’ємною частиною України, тому Донбас не може бути відокремлений ні за якими міжнародними законами.

Тобто, як ви бачите, це такий же обман путіна заради свої імперських амбіцій, це продовження політики монгольської орди та насильницьких захватів без законів на міжнародних правил.

Тому путіну, так само як і цареві Петру I, мабуть, не хотілося демонструвати коротку і непоказну історію своєї держави, так, і в основному загарбницьку, тому й задумали вони вкрасти як українську історію, так і українські землі. І при цьому УКРАЇНА та РОСІЯ зовсім НЕ БРАЦЬКІ народи, а просто сусіди.

ВИСНОВКИ:

📌 ФАКТ 1. Київу - 1600 років, Москві - лише 800. Українська столиця – Київ заснована у 430 році! Тоді ще і близько не було Московії та Російської імперії.
 
📌 ФАКТ 2. Україні як етносу багато тисяч років! 

📌 ФАКТ 3. Справа в тому, що росіяни – це не нація. Це штучне узагальнене поняття для різних націй (буряти, мордва, татари, кавказці, чукчі, чуваші та інші), які через загарбницькі війни були вимушені жити в одній країні. Тобто національного підгрунтя у слова «росіянин» нема, навідміну від слова українець, германець, поляк, грузин, італієць, грек та інші.

📌 ФАКТ 4. Українці з росіянами НЕ є родичами. Беручи до уваги факт 1, що росіяни – це не нація, робимо висновок, що українська нація не може бути ріднею з штучним «конструктором лего» різних націй росії. Тобто українців та бурят або чеченів нічого не об’єднує. При цьому українці є історичною матір’ю тієї малої частини нинішньої Росії, які є слов’янами за походженням. Ми їхні предки історично, а вони наші пра-пра-пра-праонуки з історичної хронології. Але більшість населення рф ніяк зовсім не відноситься до слов’ян або бо назви «руський», це буряти, чеченці, інгуші, мордва, калмики, чукчі, чуваші, татари та інші азіатські народи, які складають нинішню російськую федерацію. Це як на прикладі США: в країні живуть люди різних націй, але якщо взяти одну з них, наприклад, мексиканців і оголосити, що США – це нащадок Мексики, тому переіменовуємося у Мексику і тепер ми всі єдина нація – американськи мексиканці. Якось так це виглядає і у випадку рф, яка замахується проковтнути Україну.

📌 ФАКТ 5. У росіян немає своєї величної історії без України/Київської Русі. І це їх дуже бентежить. Їх історія дуже коротка та скудна, починається лише з 15 століття та ідеологічно складається лише з насильницьких захватів чужих територій та народів. А з 1721 року і зовсім наступає чорна пляма в історії московії, коли Петро I краде нашу назву і переіменовує свою країну на Росію, намагаючись насильницьки поєднувати народи (на що не має жодного права).

📌 ФАКТ 6. Москва - монгольська, вона утворилися у 1263 році, будувалось при монголах та отримала суверенітет теж від монголів. За підтримки монголів, московія зміцніла і стала позиціонувати себе як окрема держава лише з 15 сторіччя після визволення з-під іга. Так виникла окрема "гілка московії". Більш того, монгольське іго насадило в московії свої закони та традиції насильництва, що і успадкувала теперішня рф. Все це ми бачимо по страхіттям, яке рф творить в Україні.

📌 ФАКТ 7. Слова "Русь", "руський" належать Київській Русі (а це лише Україна!).
До Московії (нинішня назва країни - Російська федерація) ці слова не мають прямого відношення. Москви та їх держави московії це не існувало.

ВАЖЛИВО! За досвідом та аналогією відомої суперечки Греції та П.Македонії з приводу претензій на використання назви "Македонія" у назві країни, Греція заперечувала визнання такої країни і унеможливлювала її вступ у ЕС та НАТО. Греція у якості засади суперечки зазначала, що можливість визнання такої назви вказує на можливість пред'явлення територіальних претензій з боку Республіки Македонія на грецьку область Македонія. Поки територія нинішньої Республіки Македонія входила до складу Югославії під назвою Соціалістична Республіка Македонія, така назва викликала заперечення, але переважала традиційна грецько-сербська дружба і, як наслідок, добрі стосунки з Югославією загалом. Греція вважала, що ім'я нової держави є узурпацією імені її історичної провінції та що ідеологема македонізму, крім іншого, несе з собою фальсифікацію історії та необґрунтовані ідеї ірредентизму.
Початковою позицією Греції було недопущення використання новою державою імені Македонія та її похідних (македонська тощо. буд.). 
У 1994-1995 роках Греція запровадила торгове ембарго проти Республіки Македонія. 
У 2008 році на саміті НАТО Греція перешкодила запрошенню Республіки Македонія до НАТО, посилаючись на невирішеність проблеми з ім'ям держави, на що Республіка Македонія відповіла позовом до Міжнародного суду в Гаазі. 5 грудня 2011 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, що Греція не має права блокувати членство Республіки Македонії в НАТО, ЄС та інших міжнародних організаціях, але забов'язало змінити назву країни на "Північна Македонія".
Таким чином, вимога України до ООН про недопущення використання рф історичного імені Русь/Росія (та її похідних) будуть сприяти встановлені справедливості в даному питанні.

📌 ФАКТ 8. Україна зробила багатий внесок в культуру Європи! 
Україна вже існувала на цій території і до приходу вікінгів Рюриковичів та формування державності у нинішньому розумінні цього слова, адже всі артефакти вказують: «Прийшов Олег та завоював Землі слов'ян та Києва». І слово "русь" запровадили Рюриковичі. Тобто саме "слов'янство" було раніше, ніж «русини», бо остання назва сталася лише після приходу вікінгів. Отже, слов'янство як таке створено далеко не Московією та не Леніним, як стверджують нам у телеекранах рф. І цей факт складно пережити деяким політикам, включаючи путіна. Тому вони переписують підручники історії та говорять відверту брехню, намагаючись вкрасти не лише нашу землю, а й нашу історію.
💙 До приходу вікінгів ми були слов'янськими аграрними осілими племенами, до нашестя монголів вже сформована держава Київська Русь була найбільшою за масштабами європейською державою з високою планкою інтелекту!

Княгиня Ольга
привнесла на Русь монотеїчну релігію християнство (яка вже була запроваджена повсюдно її онуком), запровадила закони державного устрою.

Ярослав Мудрий створив цілий град розуму з Софії Київської та віддав своїх 4 дочок за королів Франції, Угорщини, Норвегії, Румунії, об'єднавшись кровно з усією Європою.
Коли Ганна Ярославівна (дочка Ярослава) прибула до Франції, як королева Франції, вона була єдиною в країні жінкою (!!!!), яка вміла читати! У тодішній Франції рівень розвитку суспільства був значно нижчим, ніж у Київській Русі. Це говорить про рівень цивілізованості предків слов'ян.

Перша церква у всіх нинішніх слов'янських державах побудована у Києві (Десятинна церква, 9 століття).

Перший університет – у Києві.

Перша Конституція – створена Пилипом Орликом у 1710 році!

У період найвищого розквіту Київська Русь займала територію від верхів'їв Вісли на заході до Волго-Окського міжріччя наосток, від Білого моря на півночі до причорноморських російських ексклавів на півдні.

У середині XII століття у Києві проживало близько 50 тисяч осіб (за тими мірками це було найбільше місто Європи!), налічувалося близько 400 церков та 8 ринків. Площа міста становила до 400 га!

Освіта в Київській Русі мала державне значення. Грамотність поширювалася серед різних верств населення, жінки мали вільний доступ до освіти.

Дух Просвітництва пронизав всю країну і вийшов далеко за межі релігійних цілей, набуваючи світського характеру. Діти з семи років навчилися читати та писати! Цивілізованість стала ДНК українців!

Аж до монгольської навали (1237—1240) Київ формально продовжував вважатися головним «столом» Русі, а Київське князівство залишалося в колективному володінні князів. Другим містом за значенням був Чернігів.

І вся ця велич – це спадщина лише України, і НЕ є спадщиною РФ. Тоді наш «молодший брат» ще навіть не народився.
Немає коментарів:

Дописати коментар

При створенні коментаря просимо дотримуватися поваги один до одного. Коментарі, які підтримують війну, нещадно видалятимуться.